BEŞİNCİ BÖLÜM


Gümrük ve Vergi Muafiyeti ile Teşvikler
 

Gümrük Muafiyeti

Madde 28- (Mülga, 03.05.2005 tarih ve 25804 sayılı Resmi Gazete)

Vergi ve Diğer Teşvikler

Madde 29- (Mülga, 03.05.2005 tarih ve 25804 sayılı Resmi Gazete)