Serbest Bölgede Faaliyet İçin Müracaat Şekli   :

Antalya  Serbest  Bölgesinde   faaliyette  bulunabilmek  için,   ''serbest  bölge faaliyet  ruhsatı''  alınması  gereklidir.

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü,   Antalya  Serbest  Bölge Müdürlüğü  veya Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş'den  temin edilebilecek  "Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu"nun ilgili  bölümleri   doldurularak, ekleriyle   birlikte   Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'ne veya Antalya  Serbest  Bölge  Müdürlüğü'ne  gönderilmesiyle   birlikte müracaat işlemi tamamlanmış olur ve  söz konusu müracaat   değerlendirmeye  alınır.

 

GLOBALLEŞEN DÜNYA TİCARETİNDE GELİŞEN HÜR MÜTEŞEBBİS VE YATIRIMCILAR, DIŞ PİYASALARA AÇILIM VE REKABETTE BİZLERLE TEMASA GEÇMENİZ SİZLERİN YARARINA .... İŞTE ADRES VE TELEFONLARIMIZ, ARAYIN GÖRÜŞELİM ....

colorbar[1].gif (4491 bytes)

ANTALYA SERBEST  BÖLGE  MÜDÜRLÜĞÜ  Tel  : 0 90 242 259 09 35  -   0 90 242 259 09 36   -    0 90 242 259 01 88
P.K.1  Serbest Bölge   07070      Antalya   -     TÜRKİYE Fax : 0 90 242 259 09 34

E-Mail :