T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

GENELGE  97 / 3

 

Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu’nun gelirleri arasında yer alan Faaliyet Ruhsatı Müracaat Ücretleri ile Açık Alan Ruhsat Ücretlerine ilişkin Gelirlerin ayrı hesaplarda izlenmesini teminen,

17.11.1997 tarihinden itibaren ;

  1. T.C. Merkez Bankası nezdindeki “Faaliyet Ruhsatı Müracaat Ücretleri” ifadesi “Açık Alan Ruhsat Ücretleri” olarak değiştirilecek olup, ( 450 231 001, 450 231 021, -, -, -, 951 101 001, 951 101 021,- -, -,) bu gelir hesaplarında sadece “Açık Alan Ruhsat Ücretleri” izlenecektir.

  2. Tüm Serbest Bölgeler için yatırılan Faaliyet Ruhsatı Müracaat Ücretleri, Fon’un T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki Genel Müdürlüğe ait gelirlerin takip edildiği 450 231 301 No’lu TL.’sı ve 951 101 301 No’lu US Doları hesaplarında izlenecektir. Bu nedenle Faaliyet Ruhsatı Müracaat ücretlerinin anılan hesaplara yatırılması gerekmektedir.

  3. Faaliyet Ruhsatı Müracaat Ücretleri ile Açık Alan Ruhsat Ücretleri Serbest Bölge içindeki bankalar nezdinde Fon adına açılmış bulunan Gelir Hesaplarına da yatırılabilecektir.

  4. Firma bazında karışıklıkların önlenmesi için ; Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak üzere başvuruda bulunan firmaların, Faaliyet Ruhsatı Müracaat Ücretlerini söz konusu hesaplara yatırırken, banka dekontunda ; ücreti yatıran kişi, firma adı ile faaliyette bulunmak istenilen Serbest Bölge adının ve “Faaliyet Ruhsatı Müracaat Ücreti” için yatırıldığının tam olarak belirtilmesi gerekmektedir.