T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

02 Ekim 1997

 

 GENELGE  97 / 1

 

Serbest Bölgelere fason imalat amacıyla getirilen ve bölgelerden çeşitli nedenlerle geçici olarak çıkarılan mallarla ilgili olarak, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu’na tahsil edilecek ücretlere ilişkin esaslar aşağıda belirlenmiş olup, 95/7 ve 96/3 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

  1. Her türlü fason imalat amacıyla kullanıcılar tarafından yurt dışından ve Türkiye’den mülkiyetine sahip olmaksızın proforma fatura ile bölgeye getirilen ancak, işçilik gördükten sonra yurt dışına veya Türkiye’ye çıkarılan malların,

  2. Fason imalat amacıyla yurt dışından getirilen ancak, kapasite yetersizliği nedeniyle bir kısmı işlem görüp veya tamir dahil bakım-onarımı yapılıp tekrar bölgeye getirilmek üzere Türkiye’ye çıkarılan malların,

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 41/d-5 maddesine istinaden yalnızca bölgeden nihai çıkışlarında bölge ve Türkiye’de yaratılan katma değer üzerinden binde 5 oranında Fon tahsil edilecektir.

Diğer taraftan ;

  1. Sergilenmek veya fuarlarda teşhir edilmek üzere serbest bölgelerden Türkiye’ye veya yurt dışına geçici olarak gönderilen malların,

  2. Yurt dışından veya Türkiye’den satın alınarak, bölgelere getirilen ancak, sipariş ve spesifikasyonlarına uygun olmadığı için değiştirilmek veya işlem görmek üzere bölgeden çıkarılan malların,

Fatura değerlerinin binde 5’i oranında bir ücretin, Yönetmeliğin 58 inci maddesiyle belirlenen esaslar kapsamında, teminat olarak Fon’a yatırılması suretiyle çıkışına izin verilecek, süreleri içerisinde bölgeye getirilmemeleri halinde teminat, Yönetmeliğin 41/d-5 maddesi uyarınca Fon’a irad kaydedilecektir.

Ayrıca ; ticari amacın dışında, imha edilmek üzere veya tahlil ve numune için bedelsiz olarak bölge dışına çıkarılan mallar üzerinden herhangi bir Fon tahsil edilmeyecektir.