T.C.

B A Ş B A K A N L I K

HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

09  Mart 1994

 

 GENELGE 94 / 3

 

Bilindiği üzere, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinde Giriş İzin Belgesine ilişkin esaslar belirtilmiş olup, faaliyet ruhsatı alan kullanıcılar ve bunların temsilci, görevli ve işçileri ile bölgede her türlü iş veya işlemlerini yürüten kişiler, ilgili Bölge Müdürlüğünden alacakları Giriş İzin Belgesi ile bölgeye girebilmektedirler.

Konuyla ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek ve bölgeler arasında uygulama birliği sağlamak açısından, Giriş İzin Belgelerinin aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

  1. Giriş İzin Belgeleri düzenlendikleri yıl için geçerli olacak ve her yıl yenilenecektir.

  2. Bölge Müdürlüğünce, bir önceki yıla ait Giriş İzin Belgelerinin kullanılmasını önlemek amacıyla belgelerin her yıl farklı renklerde düzenlenmesi ve şekil değişikliği gibi gerekli önlemler alınacaktır.

  3. Giriş İzin Belgeleri karşılığında yıllık 10 ABD Doları tahsil edilmeye devam edilecektir.

Bilgilerini ve uygulamanın Genelge tarihimizden itibaren başlatılması hususunda gereğini rica ederim.