T.C.

B A Ş B A K A N L I K

HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

24  Ocak1994

 

 GENELGE 94 / 1

 

 Serbest Bölgelere AT üyesi ülkelerden A.TR. veya EFTA üyesi ülkelerden EUR.1 Belgeleri eşliğinde getirilen veya Türkiye’den ihraç edilen malların, Serbest Bölgeden ayniyeti değişmeksizin ya da Serbest Bölgede az veya çok işçilik gördükten sonra AT veya EFTA üyesi ülkelere veya üçüncü ülkelere sevkinde ya da Türkiye’ye ithalinde, A.TR. veya EUR.1 Belgeleri ile menşe şahadetnamesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 93/12 sayılı Genelgeye aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“IV. SERBEST BÖLGE KORİDORU

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinde tanımlanan ve Serbest Bölge olarak addedilen koridor yoluyla Serbest Bölgeye getirilen veya Serbest Bölgeden çıkarılan mallar için de bu Genelge hükümleri uygulanır.”

Bilgilerini ve ilgililere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

DAĞITIM : Tüm Serbest Bölge Müdürlükleri