T.C.

B A Ş B A K A N L I K

HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

02 Nisan 1993

 

 GENELGE 93 / 7

 

21.03.1993 tarih ve 21531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 sayılı Karar’ın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 93/4143 sayılı Karar”ın 6 ncı maddesi ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın 13 üncü maddesi değiştirilerek, yurt dışına ve Türkeyi’deki serbest bölgelere sermaye ihraç eden Türkiye’de yerleşik kişilerin, sermaye ihracından itibaren bir yıl içinde yurt dışında oluşturdukları şube, şirket ve ortaklıklarla ilgili olarak ; yerel resmi makamlardan alınmış izin belgesi, ana sözleşme, işe başlama tarihi ve faaliyette bulundukları adresi, yıllık faaliyet raporları, yurda getirilen karları ile sermaye yapısı ve/veya miktarlarındaki değişiklikler ve faaliyetin sona ermesi halini belgeleyerek, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına (Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) bildirmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Konunun Serbest Bölgelerde faaliyette bulunan ve Türkiye’de yerleşik kişi hüviyetini haiz kullanıcılara duyurulması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.