T.C.

B A Ş B A K A N L I K

HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

17 Eylül 1993

 

 

BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ

 

GENELGE 93 / 15

 

Bilindiği üzere, Kullanıcıların dış ticaret faaliyetlerinin arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 56 ncı maddesinde ; “Bilgilendirme Hizmetleri”nin verilebileceği belirtilmiştir.

Söz konusu hizmetlerden yararlanmak için ; “İşbirliği, Firma ve Ürün Tanıtımı Başvuru Formu” (Ek-2) ve/veya “Bilgi Tarama Başvuru Formu” (Ek-3) usulüne uygun olarak doldurulup imzalandıktan sonra, matbu başvuru dilekçesi (Ek-1) ile birlikte ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne müracaat edilir. Bölge Müdürlüğü, söz konusu dilekçe ve formları inceledikten sonra birer suretini kendisinde tutarak, asıllarını Genel Müdürlüğe iletecektir.

Genel Müdürlük, belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak, başvuru sahibi Kullanıcının isteklerini yerine getirmeye çalışacaktır. Bu çalışmalar sonucunda, elde edilebilecek bilgiler ile talebe uygun düşen işbirliği önerileri, Bölge Müdürlüğü kanalıyla başvuru sahibine, Başvuru Formlarında belirtilen dillerde iletilecektir.

Yapılacak hizmetlere karşılık, ortaya çıkacak maliyetler, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu’ndan karşılanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

EK : Müracaat Dilekçesi ve Formları.