T.C.

B A Ş B A K A N L I K

HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

24  Ağustos 1990

 

SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN

FİRMALARA TANINAN TEŞVİKLER

 

 

 

GENELGE 90 - III/2

 

Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalara, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun tanıdığı her türlü vergi, resim, harç ve mali mükellefiyetlerden muafiyetler ile fiyat, kalite, standart, grev, lokavt ve sair konulardaki kolaylıklara ilaveten, mevzuatımıza göre aşağıda belirtilen teşviklerin de sağlanmaları mümkün görülmektedir.

Bu Teşvikler Şunlardır :

 1. KATMA DEĞER VERGİSİ

   

  Serbest Bölgeye ihraç edilen mallar Katma Değer Vergisinden müstesna kılınmıştır.

  Serbest Bölgeye ihraç edilen mamullerin, Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalatında KDV kadar teminat alınır, tekrar ihracında iade edilir.

  Mallar, Teşvik Belgesi dışında İthalat Rejimi çerçevesinde ithal edilirse, KDV peşin olarak ödenir.

 2. DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU’NDAN PRİM (DFİF) ÖDEMESİ

  Serbest Bölgeye ihraç edilen mamullere ödenen DFİF primi, Teşvik Belgeli veya Teşvik Belgesi olmaksızın yapılan ithalatta geri ödenir. Geri ödeme yapılmadığı sürece bu mamullerin ithaline izin verilmez.

 3. GÜMRÜK MUAFİYETLİ MAMÜL MADDELERİN İTHALİ

  Serbest Bölgeye ihraç edilen mamul maddelerin üretiminde kullanılan ham veya yarı mamul maddelerin Gümrük Vergisi ile Resimlerin Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilirse geri alınmaz. Belgesiz ithalatta ise geri alınır.

 4. KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Teşvik Belgeli veya Belgesiz olarak Serbest Bölgelere yapılan ihracat Kurumlar Vergisi istisnasından istifade eder.

Serbest Bölgeye ihraç edilmiş bir mal bedelsiz olarak ithal edilip, fason üretim yapıldıktan sonra ihraç edilirse Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanamaz.

Ancak, bedelli geçici ithal kapsamındaki bir mal ithal edilip, tekrar ihraç edilirse, ihraç ve ithal fiyatları arasındaki fiyat farkı Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanır.