T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

7 Ocak 2005

GENELGE   2005 / 1

 

Madde 1 - Yabancı uyruklu personel çalışma esaslarınan ilişkin 98/3 sayılı Genelge'nin A) Başvuru bölümünün 2'nci maddesi yürürlükten kaldırılmış, 4'üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Çalışma izni süresinin uzatılması için; bir dilekçe ve ekinde eksiksiz doldurulmuş Yabancı Personel Başvuru Formu, mevcut Çalışma İzin Belgesi’nin aslı, 7 adet fotoğraf ve geçerli pasaportun noter tasdikli sureti ve tercümesi ile Bölge Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi gerekmektedir."

Madde 2 - Yabancı Personel Başvuru Formu'nun 3'üncü sayfasında belirtilen ilk başvuruda ve süre uzatımında istenilecek belgeler aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

İlk Başvuruda Eklenecek Belgeler :

  1. 7 adet vesikalık fotoğraf.
  2. Yabancı personelin ilgili Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki bir noterden onaylı pasaport tercümesi ve sureti.
  3. Son mezun olduğu okulun noter tasdikli diploma tercümesi.

Süre Uzatımında Eklenecek Belgeler :

  1. Mevcut çalışma izin belgesinin aslı.
  2. 7 adet vesikalık fotoğraf.
  3. Geçerli pasaportun noter tasdikli sureti ve tercümesi.

Madde 3 - Süre uzatımı başvurularında Yabancı Personel Başvuru Formunun 1'nci sayfasında yer alan Bölge Müdürlüğünün onayı kısmına, söz konusu kişinin serbest bölgedeki firmada düzenli olarak çalıştığı ve SSK primlerinin ödendiğine dair Bölge Müdürlüğünce not düşülerek onaylanacaktır.