T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

01 Nisan 2004

GENELGE   2004 / 2

 

Devlet Bakanlığı Makamının 2004/1 ve 2004/2 sayılı Onayları kasaında gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen deri ve deriden mamul malların serbest dolaşıma giriş işlemlerine yetliki olarak belirlenen gümrük müdürlükleri arasında İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü bulunmaktadır.

Söz konusu Onayların uygulanması esnasında Öze Hesap Geliri tahsilatında mükerrerlikler ve fatura uygulamalarında belirsizlikler olduğu anlaşılmış olup, bu kapsamda, 26/02/2004 tarihi tibariyle;

  • Faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcıların yukarıda açıklanan Onay kapsamına giren mallarını yurt içinde yerleşik firmalara satışları halinde, malların ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihtisas gümrüğünde işlem yapılmak üzere belirtilen serbest bölgelere gönderilmesinde özel hesap geliri, sadece söz konusu firmanın faaliyette bulunduğu serbest bölgeye ilk girişinde ve ihtisas gümrüğü olan serbest bölgeden çıkışında tahsil edilecektir.

  • Yukarıda belirtilen uygulama dışında kalan durumlarda bir serbest bölge kullanıcısının diğer bir serbest bölge kullanıcısına mal satışında, özel hesap gelirinin bölgeden çıkışta alınmamasına ve diğer bölgeye girişte tahsil edilmesine devam edilecektir.

  • Yurt içinde yerleşik ithalatçılar tarafından yukarıda belirtilen Onaylar kapsamı malların ithal edilmesi amacıyla ihtisas gümrüğü olan serbest bölgeye getirilmesi halinde, bu mallara ait faturalarda, 99/1 sayılı Genelge gereği bulunması zorunlu olan "serbest bölge adresi"nin yerine, ithalatçı firma adresinin yer alması ve "...ilgili fatura muhteviyatı mallar İhtisas Gümrüğü'nden çekilecektir." şeklinde bir açıklama düşülmesi yeterli olacaktır. Serbest bölge kullanıcılarından bu açıklama aranmayacaktır.

  • 2004/1 sayılı Genelge yürürlüken kaldırılmıştır.