T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

08 Aralık 2003

GENELGE   2003 / 3

 

Madde 1 - 98/1 sayılı Genelge'nin  2. maddesinin, 2. fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 - Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.