T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

10 Ağustos 2001

GENELGE   2001 / 4

 

Madde 1 - 01.02.1999 tarihli ve 99/1 sayılı Depolama faaliyetlerine ilişkin Genelgenin "Esaslar" bölümünün 2'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Depo Kullanma Belgesi ücreti 2 yıla kadar aylık 100 $, 2-4 yıla kadar aylık 200 $,  4 yılı aşan süreler için ise aylık 250 $'dır. Depo Kullanma Belgesi Bölge Müdürlüğünce bastırılır ve üç nüsha olarak düzenlenir; onaylandıktan sonra birinci nüsha depo işleticisine, ikinci nüsha depo kiracısına verilir, son nüsha Bölge Müdürlüğünde kalır."

Madde 2 - Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.