T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

25 Haziran 2001

GENELGE   2001 / 3

 

Son zamanlarda Müsteşarlığımıza intikal eden bilgilerden, bazı serbest bölge kullanıcıları tarafından, serbest bölge adresli malların serbest bölge dışında bir antrepoya konulduğu, daha sonra bu malların, asıl faturadan düşüm yapılmak suretiyle partiler halinde serbest bölgeye getirildiği anlaşılmış bulunmaktadır.

Bilindiği gibi, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 34 üncü maddesi serbest bölge adresli malların en kısa zamanda serbest bölgeye intikal ettirilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır.Aynı madde hükmüne göre, serbest bölge adresli malların, bölge dışında bir yere konulması ancak bölgede yer olmaması halinde mümkün bulunmakta olup, böyle bir uygulama için ise Müsteşarlığımızdan izin alınması gerektiği izahtan varestedir.

Bu durum muvacehesinde, serbest bölge adresli eşyanın doğrudan serbest bölgeye girişinin yapılması gerekmekte olup, geçici olarak da olsa, serbest bölge adresli bir malın bir antrepoya veya başka bir yere konulması hiç bir şekilde mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle, serbest bölge adresli olduğu halde bir antrepoya veya başka bir yere konulmuş olan malların serbest bölgeye girişine izin verilmemesi ve konunun, malların sahibi olan kullanıcının faaliyet ruhsatının Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla, Müsteşarlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.