T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

18 Haziran 2001

GENELGE   2001 / 2

 

Bilindiği gibi, 27.03.2001 tarih ve 24355 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 32'nci maddesinde değişiklik yapılarak "Uyuşturucu maddeler, psikotrop maddeler ve bunlarla ilgili kimyasal maddeler ile bunların müstahzarlarının serbest bölgelere giriş ve çıkışı Sağlık Bakanlığının uyguladığı ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine tabidir." hükmü getirilmiştir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uyuşturucu ve psikotrop maddeler ve bunların müstahzarları ile bunların yasadışı üretiminde kullanılma potansiyeli olan kontrole tabi kimyasal maddelerin yasal ticareti uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat gereği ithalatçı ve ihracatçı ülkelerin düzenledikleri izin belgelerinin karşılıklı teatisi yöntemi ile kontrol altında tutulmaktadır. Ulusal mevzuatımız ve uluslararası taahhütlerimiz çerçevesinde; söz konusu maddelerin serbest bölgelere getirilmesi ve buralardan sevkinde de aynı prosedürün hassasiyetle uygulanması gerekmektedir.

Bu itibarla, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin değişik 32'nci maddesi gereğince; 2001/4 sayılı Dış Ticarette Standartizasyon tebliğinin bir örneği ilişik "EK:1 Özel İzin Belgesi Alınması Gereken Maddeler" listesinde GTİP'leri belirtilen maddelerin serbest bölgelere girişinde ve çıkışında adı geçen Bakanlıkça kullanıcılar adına düzenlenmiş "Özel İzin Belgesi"nin aranması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı'nca Özel İzin Belgesi düzenlenmemiş ekli liste kapsamı ürünlerin bölgelere alınmaması hususunda gereken hassasiyet gösterilecektir.

 

 

EK:1 Özel İzin Belgesi Alınması Gereken Maddeler Listesi.

 

ÖZEL İZİN ALINMASI GEREKEN MADDELER LİSTESİ

         G.T.İ.P                                        Madde İsmi                                   

2707.20.10.00.00

Tuluol, güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus

2707.20.90.00.00

Tuluol, diğer amaçlar için kullanılanlar

2806.10.00.00.11

Saf hidroklorik asit

2806.10.00.00.12

Teknik hidroklorik asit (tuz ruhu)

2807.00.10.00.11

Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf)

2807.00.10.00.19

Diğerleri

2807.00.90.00.00

Oleum (dumanlı sülfirik asit)

2841.61.00.00.00

Potasyum permanganat

2902.30.10.00.00

Toluen (toluol), güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar

2902.30.90.00.00

Toluen (toluol), diğer amaçlar için kullanılanlar

2904.10.00.00.12

Toluensülfonik asitler ve tuzları (Yalnız p-toluene sülfonik asit ve tuzları

2905.50.99.90.11

Ethchlorvynol (INN)

2909.11.00.00.00

Dietil eter (eter)

2914.11.00.00.00

Aseton (propanon)

2914.12.00.00.00

Butanon (metil etil keton)

2914.13.00.00.00

4-Metil - 2-pentonon (metil izobütil keton)

2914.39.00.00.15

1-phenyl-2-propanone

2914.39.00.00.16

3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone

2915.24.00.00.00

Asetik anhidrit

2915.39.90.90.14

Ethylidene di acetate

2915.90.80.00.11

Asetil klorür

2916.34.00.00.00

Fenilasetik asit ve tuzları

2918.90.90.00.14

Misoprostol

2919.00.90.00.22

Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat)

2921.30.99.00.11

Propylhexedrine

2921.43.00.00.11

Toluidin (o-m-p) (Yalnız o-toluidin)

2921.43.00.00.12

Toluidin (o-m-p) hidroklorürleri (Yalnız o-toluidin hidroklorürleri)

2921.43.00.00.19

Toluidin türevleri ve bunların diğer tuzları (Yalnız o-toluidin türevleri ve tuzları)

2921.49.90.00.13

Benzfetamin (INN)

2921.49.90.00.15

Etilamfetamin (INN)

2921.49.90.00.16

Fenkamfamin (INN)

2921.49.90.00.17

Lefetamin (INN)

2921.49.90.00.18

Mefenoreks (INN)

2921.49.90.00.22

Levamfetamin (INN)

2921.49.90.00.23

DOB (Brolamfetamin) (INN)

2921.49.90.00.24

Fenfluramine (INN)

2921.49.90.00.25

Dexfenfluramine (INN)

2921.49.90.00.26

MDA (Tenamfetamine [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN)

2921.49.90.00.27

DMA [(±)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine]

2921.49.90.00.28

MDMA [(±)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine)

2921.49.90.00.31

MDMA [2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy) phenethylamine] 

2921.49.90.00.32

N-ethyl MDA [(±)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) henethylamine] 

2921.49.90.00.33

N-hydroxy MDA [(±)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl] hydroxylamine

2921.49.90.00.34

PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine)

2922.19.90.00.31

Bornaprin

2922.30.00.00.15

Cathinone (INN)

2922.30.00.00.16

Matcathinone (INN)

2922.30.00.00.17

Ketamin hidroklorür

2922.43.00.00.00

Antranalik asit ve bunun tuzları

2922.50.00.90.14

Fluoxetin (INN)

2922.50.00.90.15

Tramadol hidroklorür

2924.10.00.00.18

Meprobamat (INN)

2924.29.90.00.22

Etinamat (INN)

2924.29.90.00.23

N-acetyl antranilik asit

2925.19.80.00.15

Glutetimit (INN)

2926.90.99.00.21

Fenproporeks (INN)

2926.90.99.00.29

Diğerleri (Yalnız isoaminil sitrat)

2929.90.00.00.19

Diğerleri (Yalnız isoaminil siklamat)

2932.91.00.00.00

İzasafrol

2932.93.00.00.00

Piperonal

2932.94.00.00.00

Safrol

2933.29.90.00.13

Etomidat

2933.32.00.00.11

Piperidin

2933.32.00.00.12

Piperidinin tuzları

2933.39.95.00.25

Bromazepam (INN)

2933.39.95.00.37

Phencyclidine (INN) (PCP)

2933.40.30.00.00

Dekstrometorfan (INN) ve tuzları

2933.51.20.00.11

Fenobarbital (INN)

2933.51.20.00.12

Fenobarbital sodyum tuzu

2933.51.20.00.21

Barbital (INN)

2933.51.90.00.11

Butabarbital (Butalbital) (INN)

2933.51.90.00.12

Pentobarbital (INN)

2933.51.90.00.13

Allobarbital (5,5-diallilbarbuturik asit)

2933.51.90.00.14

Amobarbital (INN)

2933.51.90.00.15

Siklobarbital (INN)

2933.51.90.00.16

Metilfenobarbital (INN)

2933.51.90.00.17

Sekbutabarbital (INN)

2933.51.90.00.18

Sekobarbital (INN)

2933.51.90.00.21

Vinilbital (INN)

2933.51.90.00.22

Zopiklon (INN)

2933.51.90.00.23

Mephobarbital (Prominal) (INN)

2933.51.90.00.24

Methobarbital (Metil amino) (INN)

2933.51.90.00.25

Proxibarbal (INN)

2933.51.90.00.26

Thiopental Na (INN)

2933.59.70.00.24

Zipeprol (INN)

2933.59.70.00.32

Meklokualon (INN)

2933.59.70.00.33

Metakualon (INN)

2933.79.00.00.14

Metiprilon (INN)

2933.90.40.90.12

Klordiazepoksit (INN) ve tuzları

2933.90.60.00.11

Okzazepam (INN)

2933.90.60.00.12

Nitrazepam (INN)

2933.90.60.00.13

Nordazepam (INN)

2933.90.60.00.14

Clobazam (INN)

2933.90.60.00.15

Loprazolam (INN)

2933.90.60.00.16

Buspiron (INN)

2933.90.60.00.17

WY 3185 (Okzazepam intermedia)

2933.90.60.00.18

WY 4088 (Propezam intermedia)

2933.90.95.00.16

Alprazolam (INN)

2933.90.95.00.17

Camazepam (INN)

2933.90.95.00.18

Clonazepam (INN)

2933.90.95.00.21

Clorazepata (INN)

2933.90.95.00.22

Delorazepam (INN)

2933.90.95.00.23

Diazepam (INN)

2933.90.95.00.24

Estozolam (INN)

2933.90.95.00.25

Ethylloflozepate (INN)

2933.90.95.00.26

Fluduazepam (INN)

2933.90.95.00.28

Flurazepam (INN)

2933.90.95.00.31

Halazepam (INN)

2933.90.95.00.32

Lorazepam (INN)

2933.90.95.00.33

Lormetazepam (INN)

2933.90.95.00.34

Mazindol (INN)

2933.90.95.00.35

Medazepam (INN)

2933.90.95.00.36

Midazolam (INN)

2933.90.95.00.37

Nimetazepam (INN)

2933.90.95.00.38

Pinazepam (INN)

2933.90.95.00.41

Prazepam (INN)

2933.90.95.00.42

Pyrovalerone (INN)

2933.90.95.00.43

Temazepam (INN)

2933.90.95.00.44

Tetrazepam (INN)

2933.90.95.00.45

Triozolam (INN)

2933.90.95.00.46

Trihexyphenidyl (INN)

2933.90.95.00.47

Tenocyclidine (INN)

2933.90.95.00.48

Biperiden (INN)

2933.90.95.00.51

Chloramino Ketone

2933.90.95.00.52

Delta 9-Tetra hydrocannobinol

2933.90.95.00.53

Rolicyclidine (INN)

2933.90.95.00.54

Etrytamine (INN)

2933.90.95.00.55

Zolpidem tartrate

2934.90.96.90.14

Pemolin

2934.90.96.90.15

Aminorex (INN)

2934.90.96.90.16

Brotizolam (INN)

2934.90.96.90.17

Clotiazepam (INN)

2934.90.96.90.18

Cloxazolam (INN)

2934.90.96.90.22

Haloxazolam (INN)

2934.90.96.90.23

Ketazolam (INN)

2934.90.96.90.24

Mesocarb (INN)

2934.90.96.90.25

Oxazolam (INN)

2939.10.00.00.24

Buprenorphine (INN)

2939.29.00.00.14

Barbiturate de kinidin

2939.41.00.00.11

Efedrin

2939.41.00.00.12

Efedrin hidroklorür

2939.41.00.00.19

Efedrinin diğer tuzları

2939.42.00.00.11

Pseudoefedrin

2939.42.00.00.12

Pseudoefedrinin tuzları

2939.49.00.00.14

Katin (INN)

2939.49.00.00.15

Brbexaclon

2939.49.00.00.16

Norephedrin (Phenylpropanolamine), optik izemerleri ve bunların tuzları

2939.50.00.00.13

Dimenhidrinat

2939.61.00.00.00

Ergometrin (INN) ne tuzları

2939.62.00.00.00

Ergotamin (INN) ve tuzları

2939.63.00.00.00

Liserjik asit ve tuzları

2939.69.00.00.13

Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine)

2939.90.90.90.27

Psilocybine

2939.90.90.90.28

Psicain Neu