T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

4 Haziran 2001

GENELGE   2001 / 1

 

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin değişik 32'nci maddesinde bölgeye getirilmesi yasak olan mallar arasında sayılan radyoaktif maddelerin G.T.İ.P.leri ile madde isimleri aşağıda yer almaktadır.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu malların bölgelere alınmaması husunda gereğini rica ederim.

 

 

         G.T.İ.P                                                             Madde İsmi                                               

2612.10.10.00.00

İçinde ağırlık itibariyle % 5'ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları

2612.20.10.00.00

Monozit; içinde ağırlık itibariyle % 20'den fazla toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri 

    28.44

Radyoaktif elementler ve rayoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri : bu ürünleri içeren karışım ve atıklar

    28.45

28.44 pozisyonu dışında kalan izotoplar ; bunların belirli bir kimyasal yapıda olsun olmasın organik ve anorganik bileşikleri