Bazı Ürünlerin Bölge İçi Satışının Yasaklanmasına İlişkin 2006/1 Sayılı Genelge 

No                                  : 2006/1
Yayım Tarihi                  : 18/09/2006                                           
Yürürlüğe Girdiği Tarih  :
18/09/2006

GENELGE
2006/1

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin Malların Satılması ve Devrine Ilişkin 35. Maddesine Istinaden Kullanıcılar Aynı Bölgedeki Diğer Kullanıcılara Satış Yapabilmekte Veya Mallarını Toptan Devredebilmektedirler. Ancak, Bazı Ürünlerin Ticaretinde Bölge Içi Satışların Serbest Bölgelerin Faaliyet Amaçları Dışında Kullanılmaması ve Mal Hareketlerinin Takibinin Kolaylaştırılması Amacıyla Bölge Içi Satışlara Ilişkin Aşağıda Belirtilen Biçimde Bir Düzenleme Getirilmiştir. 

Madde 1- Üretim Ruhsatıyla Faaliyet Gösteren Kullanıcıların Ara Malı ve Hammadde Gereksinimleri Ile Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarının (Ghdes) Ihtiyaçlarına Yönelik Olan Satışlar  Dışında, Sigara, Şeker, Çay, Alkollü Içkiler Ve Nihai Kullanıma Yönelik Elektronik Eşyanın Bölge Içi Satışı Yasaklanmıştır. 

Madde 2- Bu Genelge Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girer.