Sermaye Yapısı Değişikliği (2005/7 No'lu Genelge)

T.C.
B A Ş B A K A N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

14 Aralık 2005

Faaliyet Ruhsatında değişiklik yapılmasına ilişkin esasları düzenleyen 93/10 sayılı Genelge'nin 3'üncü maddesi birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ilave edilmiştir. 

Serbest bölge olarak kullanılan arazinin 750.000 m2'den küçük olması halinde, en az ¼'ini (%25'ini) veya serbest bölge olarak kullanılan arazinin 750.000 m2'den büyük olması halinde ise en az 500.000 m2'sini kiralayarak veya satın alarak (arazisi özel mülkiyet olan serbest bölgelerde) bu alanlarda faaliyet göstermek isteyen kullanıcılar/firmalar adına düzenlenen Faaliyet Ruhsatı konusunda (üretim+alım satım+bakım onarım gibi)  hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır. İnşa edilen bina ve tesisler kısmen dahi olsa başka amaçla kullanılması için devredilmeyecek veya satılmayacaktır. Yapılacak bina ve tesisler ancak aynı faaliyet konusunda faaliyet göstermek isteyen kullanıcılara/firmalara devredilecek veya satılacaktır. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.