İhtisas Gümrükleri (2004/1 Nolu Genelge)

T.C.
B A Ş B A K A N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

15 Mart 2004  

  • 2004/2 No'lu Genelgeye bakınız.