Malların Fiili Giriş-Çıkışı Yapılmadan Sevkiyatı (2002/1 No'lu Genelge)

T.C.
B A Ş B A K A N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

07 Mayıs 2002

  • 2005/5 sayılı Genelgeye bakınız.