Serbest Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan Boyar Maddelere İlişkin 2001/5 Sayılı Genelge 

No                                   : 2001/5
Yayım Tarihi                   : 07/11/2001                                           
Yürürlüğe Girdiği Tarih  :
07/11/2001

GENELGE
2001/5

Madde 1 - İnsan sağlığına zararlı etkileri nedeniyle Sağlık Bakanlığınca kullanımı     yasaklanmış olan EK:1'de yer alan aminlerin serbest bölge içerisinde deri tekstil ve hazır giyim boyahanelerinde boya imali için kullanılması ve EK:2'de color index isimleri ve G.T.İ.P.'leri belirtilen boyar maddelerin serbest bölge içerisinde deri, tekstil ve hazır giyim ürünlerinde kullanılması yasaktır.

Madde 2 - EK:2'de yer alan color index isimleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen boyar maddelerin serbest bölgelere girişine izin verilmez.

Madde 3 - Serbest bölgeye getirilecek boyar maddelerin faturalarında boyar madde veya color index isimleri ve G.T.İ.P.'leri ayrıca belirtilecektir.

Madde 4 - Çeşitli nedenlerle color index ismi yer almayan maddeler için üretici firma tarafından ürünlerin insan sağlığına zararlı kansorejen maddeler ihtiva etmediğine ilişkin yeterli mercilerce düzenlenmiş rapor ve bu raporun tercümesinin fatura ekinde ibrazı halinde söz konusu malların bölgeye girişine izin verilebilecektir. Söz konusu malların raporlardaki beyanların gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde kullanıcı hakkında Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesine göre işlem yapılacaktır.

Madde 5 - 2000/2 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 6 - Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

EKLER : Bölgeye Sokulması Yasak Olan Boyar Maddeler Listesi (4 sayfa)