Serbest Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan Radyoaktif Maddelere İlişkin 2001/1 Sayılı Genelge 

 

No                                  : 2001/1
Yayım Tarihi                  : 04/06/2001
Yürürlüğe Girdiği Tarih : 04/06/2001


GENELGE
200
1/1

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin değişik 32'nci maddesinde bölgeye getirilmesi yasak olan mallar arasında sayılan radyoaktif maddelerin G.T.İ.P.leri ile madde isimleri aşağıda yer almaktadır.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu malların bölgelere alınmaması husunda gereğini rica ederim.

         G.T.İ.P                                        Madde İsmi                                   

2612.10.10.00.00

İçinde ağırlık itibariyle % 5'ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları

2612.20.10.00.00

Monozit; içinde ağırlık itibariyle % 20'den fazla toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri 

         28.44

Radyoaktif elementler ve rayoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri : bu ürünleri içeren karışım ve atıklar

         28.45

28.44 pozisyonu dışında kalan izotoplar ; bunların belirli bir kimyasal yapıda olsun olmasın organik ve anorganik bileşikleri