Faaliyet Ruhsatı Süresi Bitmek Üzere Olan ve Ticari Faaliyete Devam Edecek Firmalara İlişkin 2000/3 Sayılı Genelge 

 

 

No                                   : 2000/3
Yayım Tarihi                   : 16/10/2000                                           
Yürürlüğe Girdiği Tarih  :
16/10/2000

GENELGE
2000/3

Faaliyet ruhsatı süresi bitmek üzere olan ve ara vermeksizin faaliyetlerine devam etmek isteyen kullanıcılar, faaliyet ruhsatının süresi dolmadan önce, yeni bir faaliyet ruhsatı almak üzere Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 11'nci maddesi çerçevesinde Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu doldurarak, Faaliyet Ruhsatı Müracaat Ücretinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki Fon hesabına yatırıldığını gösteren dekont ve diğer eklerle birlikte Müsteşarlığımıza   müracaat edeceklerdir.