T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

16 Ekim 2000

GENELGE   2000 /3

 

Faaliyet ruhsatı süresi bitmek üzere olan ve ara vermeksizin faaliyetlerine devam etmek isteyen kullanıcılar, faaliyet ruhsatının süresi dolmadan önce, yeni bir faaliyet ruhsatı almak üzere Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 11'nci maddesi çerçevesinde Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu doldurarak, Faaliyet Ruhsatı Müracaat Ücretinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki Fon hesabına yatırıldığını gösteren dekont ve diğer eklerle birlikte Müsteşarlığımıza   müracaat edeceklerdir.