T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

 

26 Mayıs 2000

GENELGE   2000 / 2

 

1) İnsan sağlığına zararlı etkileri nedeniyle, Sağlık Bakanlığı'nın 29.12.1994 tarih ve 15488 sayılı Genelgesi ile kullanılması yasaklanmış olan; Ek:1'de yer alan aminlerin serbest bölge içerisinde deri, tekstil ve hazır giyim boyahanelerinde boya imali için kullanılması ve Ek:2'de color index isimleri, numaraları ve gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen boyar maddelerin serbest bölge içerisinde deri, tekstil ve hazır giyim ürünlerinde kullanılması 01.07.2000 tarihinden itibaren yasaklanmıştır.

2) Serbest bölgeye getirilecek boyar maddelerin faturalarında boyar madde isimleri, color index numaraları ve gümrük tarife istatistik pozisyonları ayrıca belirtilecek olup, Ek:2'de belirtilen boyar maddelerin bölgeye girişine izin verilmeyecektir.

3) Bu genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

EK : 4 Sayfa.