Yeni Serbest Bölge İşlem Formu Uygulamasına İlişkin 1998/2 Sayılı Genelge 

 

 

No                                   : 1998/2
Yayım Tarihi                   : 20/05/1998                                           
Yürürlüğe Girdiği Tarih  :
20/05/1998

GENELGE
1998/2


Serbest Bölgelerdeki bütün ticari faaliyetlerin ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yapılmasına imkan sağlayan Serbest Bölge İşlem Formu, bir örneği ekte gönderildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. Serbest Bölge İşlem Formu'nun basımında ve kullanımında aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir.

  1. Serbest Bölge İşlem Formu 7 nüsha ( 1-Serbest Bölge Müdürlüğü nüshası, 2-İşletici/Kurucu ?İşletici nüshası, 3-Gümrük Müdürlüğü nüshası, 4-Gümrük Muhafaza Müdürlüğü nüshası, 5-Kullanıcı nüshası, 6-Serbest Bölge Müdürlüğü nüshası, 7-Transit nüshası) olarak kendiliğinden karbonlu A4 boyutlarında kağıda açık ve koyu mavi olmak üzere iki renkli bastırılacaktır.
  2. Eski formlar stoklar tükeninceye kadar kullanılabilecek ancak, 02.01.1999 tarihinden itibaren yeni form kullanılacaktır.
  3. Serbest Bölge İşlem Formu?nun 7 nci nüshası talep edilmesi halinde, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği?nin 34 üncü maddesi uyarınca, serbest bölgeye yakın bir limandan getirilen malların ilk geliş noktasında işlem yapan gümrük idaresinde kalacaktır.
  4. İhtiyaç duyulması halinde, Serbest Bölge İşlem Formu?ndaki bölümlerin İngilizcesi daha küçük puntolarla Türkçe karşılığının altına yazılabilecek ancak, formun büyüklüğü A4 kağıt boyutunu geçmeyecektir.
  5. Bölge içi mal satışlarında Serbest Bölge İşlem Formu hem alıcı hem de satıcı tarafından düzenlenecektir.
  6. Hizmet faaliyetlerinde (yazılım, danışmanlık vb.) bulunan kullanıcılar düzenledikleri faturaları mutlaka Serbest Bölge İşlem Formu'na bağlayacaklardır.
  7. Bu konuda daha önce yayımlanan 93/5 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

EK : 1 Adet Serbest Bölge İşlem Formu