Antalya Serbest Bölgesi

Yukarıda    sıralanan  serbest   bölgelerimizden,      Antalya  şehir  merkezine  12 km,  havalimanına  25 km. mesafede ve Antalya liman sahasının hemen bitişiğinde 607,130 metrekarelik bir alana kurulu olan Antalya Serbest Bölgesi, 14 Kasım 1987 tarihinde hizmete girmiştir.

Arazi ve altyapı fınansmanı devletçe karşılanan, üstyapısı ise yatırımcı fırmalar tarafından gerçekleştirilen Antalya Serbest   Bölgesi'nin işletimi ise Bakanlar Kurulu Kararı ile özel sektöre verilmiş ve bu amaçla hisselerinin % 36'sı kamuya, % 64'ü ise özel sektöre ait olan Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ) kurulmuştur. Bölge, tamamlanmış bulunan elektrik,  su,  telekomünikasyon hizmetleri,  yeşil alanları,  yolları ve   arıtma tesisi ile tüm gelişmiş serbest bölgelerle rekabet edebilecek düzeyde olup, 1998 yılından bu yana her türlü yükleme boşaltma hizmetlerinin yapılabildiği bir rıhtıma da sahiptir. Ayrıca 2000 yılı Şubat ayından itibaren Antalya Limanı'ndan konteyner ticaretinin başlamış olması da Bölgenin ulaşım açısından avantajını artırmıştır.

Bölgenin yatırım için ayrılan alanlarının toplamı 433,985 metrekare olup, bu sahanın   % 99'u aşan bir bölümü yatırımcılar tarafından kiralanarak işletmeye alınmış durumdadır.

 

Antalya Serbest  Bölgesinde halen 100 firma sürekli aktif ticari faaliyette bulunmakta ve bu firmalarda  yaklaşık 3,150 kişi istihdam edilmektedir. 

Serbest Bölge'ye bugüne kadar, kuruluş safhasındaki altyapı yatırımları ve zaman içindeki geliştirme harcamaları da dahil olmak üzere devlet tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı yaklaşık 12.5 milyon dolar,  yerli ve yabancı girişimciler tarafından gerçekleştirilen  bina, makine ve teçhizat vb. yatırım tutarı ise 89 milyon doları aşmıştır. Bunun yaklaşık yüzde 30'luk bir bölümü ise yabancı sermaye yatırımlarıdır.

Antalya Serbest Bölgesi'deki ticari verilere bakıldığında ;

YILLAR

( ABD $ )

1988

  1,320.972 -
1989 34,683,069 -
1990   7,910,060 -
1991 14,781,448 -
1992 30,428,003 -
1993 62,750,205 -
1994 88,955,127 -
1995 175,959,592 -
1996 141,173,736 -
1997 180,592,092 -
1998 168,083,868 -
1999 176,152,652 -
2000 215,132,280 -
2001 185,019,103 -
2002 245,991,999 -
2003 359,182,531 -
2004 457,497,908 -
2005 505,262,127 -
2006 550,719,168 -
2007 545,511,406 -
2008 729,233,372 -
2009 605,927,067 -
     2010 (*) 86,451,420 -
TOPLAM :

5,567,398,243 -

(*) 2010 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla

yıllık değerleri görülecektir.

2009 yılı  toplam ticaret hacmi 605.9 milyon dolardır. 2008 yılına göre % 17 oranındaki bir azalışı ifade etmektedir.

Diğer taraftan Serbest Bölge'de ki faaliyetler dolayısıyla, bu güne kadar hazinenin  elde etmiş olduğu gelirler toplamı ise 30 milyon doları aşmış bulunmaktadır.

    Eksik: Microsoft Office Web Components
 
Bu sayfa için Microsoft Office Web Components gerekiyor.

Microsoft Office Web Components uygulamasını yüklemek için burayı tıklatın..

Bu sayfa için ayrıca Microsoft Internet Explorer 4.0 (SP-1) veya daha sonraki bir sürüm gerekiyor.

En yeni Internet Explorer sürümünü yüklemek için burayı tıklatın.
 

Başlangıçta, ülkemizin yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine yönelik makine parkı alanı olarak planlanan ve bu arada kısmen  alım-satım şeklindeki ticari faaliyetlerin de sürdürüldüğü bir "Ticari Serbest Bölge" görünümündeki Antalya Serbest Bölgesi, özellikle son beş yılık süre zarfında üretim faaliyetlerinin artması ve bu yönde yoğunlaşan talepler karşısında, büyük oranda "Üretim Serbest Bölgesi" olma niteliğine bürünmeye başlamıştır.

Mevcut yat ve gemi inşası ile bakım onarımları, kablo konfeksiyon, elektronik cihaz ve tekstil konfeksiyon üretimlerine, diyaliz makinesi üretimleri ile ayrıca üllkemizde ilk defa gerçekleştirilen doku kültürü suretiyle yapılan ve ileri teknoloji gerektiren üretimler de eklenmiştir.

Antalya Serbest Bölgesi;  istihdamı, üretim tesisleri sayısı ve oluşturulan katma değer gibi, çeşitli değerlendirme kriterleri açısından bugünkü konumu ile ülkemizde faaliyette bulunan yirmibir serbest bölge içerisinde İstanbul, Ege ve Mersin Serbest Bölgeleri'nden sonra dördüncü sırada yer almaktadır.

Sonuç olarak, Antalya Serbest Bölgesi'nin gelişim süreci incelendiğinde, başlangıçta yaşanan bir kısım olumsuzluklara rağmen, her yıl bir önceki yıla göre artan  gelişim trendini ısrarla ve istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü görülecektir.    

antsb.jpeg (17815 bytes)

 

Antalya'nın Başlıca Dünya Merkezlerine Olan Uzaklıkları
Başlıca Dış Limanlar

Antalya
(Deniz Mili)

Başlıca Dış  Merkezler

Antalya
(Km)

Başlıca Dış Merkezler

Antalya
(Hava Mili)

Trieste 1,098 Londra 4,056 Şam 600
İskenderiye 435 Hamburg 3,500 Tahran 1,800
Venedik 1,102 Madrid 3,120 Riyad 1,965
Pire 364 Roma 2,529 Kahire 735
Amsterdam 3,128 Amsterdam 3,390 Cezayir 4,445
Rotterdam 3,104 Paris 3,917 Londra 2,960
Hamburg 3,359 Budapeşte 1,955 Bonn 2,400
Liverpool 3,015     Bern 2,400
Napoli 919     Madrid 3,040
New York 4,945     Tunus 1,840

 

Denizyolu Bağlantısı

Antalya Serbest Bölgesi sınırları içerisinde yer alan ve kendisine ait olan  -10 metrelik,  218 metre uzunluğundaki  bir  rıhtım   dışında,   hemen bitişiğindeki  Antalya  Limanı   rıhtımları  da  denizyolu ulaşımında Serbest Bölgeye hizmet vermektedir.

Antalya Limanın Özellikleri

Derinlik 10 m
Rıhtım Boyu 2,040 m
Açık Stok Sahası 200,000 m²
Gemi Kabul Kapasitesi 2,974 gemi/yıl
Elleçleme Kapasitesi 3,000,000 ton/yıl
Depolama Kapasitesi
CasinoMetric.com/br
5,000,000 ton/yıl
pic004.jpg (5374 bytes)