pic007.jpg (21822 bytes)             pic008.jpg (19388 bytes)

Antalya Serbest Bölgesi'nde Sağlanan Avantaj ve Teşvikler :
 1. Serbest Ticaret Bölgesi gümrük hattı dışındadır. Bölgede resim, harç, gümrük kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. İşletici kuruluş ve kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılırlar.

 2. Serbest bölgede faaliyet gösterecek firmalar yüzde yüz yerli firmalar olabileceği gibi aynı oranda yabancı firmalarda olabilir.

 3. Serbest bölgede her türlü altyapı hazır olup, bu altyapılar gelişmiş ülkelerdeki benzeri altyapılar düzeyindedir.

 4. Serbest bölgede her türlü bürokrasi ve kırtasiyecilik en aza indirilmiş ve bölgenin özel sektörce işletmesi tercih edilmiştir.

 5. Birçok ülke serbest bölgesinden farklı olarak, Antalya Serbest Ticaret Bölgesinde üretilen malların yurt içine de satış imkanı vardır.

 6. Serbest bölgedeki para birimi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kabul edilen konvertibl dövizlerdir.

 7. Altyapısı tamamlanmış arazilerin kiraları çok düşüktür.

 8. Serbest bölgemiz AB ve Ortadoğu pazarlarının yanıbaşında yer almakta, pek çok Türk sanayi ürünü AB pazarına sıfır gümrükle girebilmekte, ayrıca bölgeden limana, yol şebekelerine, kültür, turizm, eğlence ve dinlenme merkezlerine ulaşım kolayca sağlanmaktadır.

 9. Serbest bölgede takas yolu ile ticaret serbesttir.

 10. Faaliyet ruhsatının maksimum süresi 99 yıla kadar çıkabilmektedir.

 11. Serbest bölgede; Belediye Kanunu, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Pasaport Kanunu ve diğer kanunların Serbest bölge Kanunu'na aykırı hükümleri uygulanmaz.